Vedoucí laboratoře: Prof. RNDr. Michal Žurovec CSc.
Laboratoř 227

Biologické centrum AVČR, v.v.i.
Entomologický ústav

a

Přírodovědecká fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

e-mail: zurovec@entu.cas.cz
adresa: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Česká republika
telefon: +420-38-7775283 (laboratoř), +420-38-7775267 (pracovna)