Stránky věnované Johannu Gregorovi Mendelovi

Životopis:

Johann Mendel se narodil 20.července 1822 v německy-mluvící rodině statkáře ve vesnici Hynčice v české části Slezka (německý název vesnice zněl Heinzendorf a byla tehdy součástí rakousko-uherského mocnářství; dnes Hynčice spadají pod obec Vražné a leží v České republice). V době Johannova narození Mendelova rodina obhospodařovala menší polnosti a také zahradu s ovocnými stromy a několika včelími úly. Vzali si půjčku, aby mohli přestavět svůj dům z dřevěného na zděný.


Mendelův rodný dům a hospodářství se zachovaly dodnes. Přímo ve Vražném můžete navštívit expozici věnovanou právě Mendelovi (foto přejato ze stránek obce Vražné http://www.vrazne.cz/ s jejich laskavým svolením).

V roce 1834 navzdory špatné finanční situaci v rodině byl Johann poslán na studia do Opavy. Při studiích si přivydělával doučováním svých spolužáků.

1841 - Mendel pokračuje ve svých studiích na Filosofickém institutu v Olomouci, ovšem špatná finanční situace v rodině trvá (v Olomouci musel Mendel zůstat 2 roky, než mohl být přijat na univerzitu, začal se zde také učit česky).

1843 Mendel ukončuje svá studia filosofie a podává žádost o přijetí do augustiniánského kláštera sv.Tomáše v Brně - "aby se osvobodil od hořkého boje o holou existenci". Zároveň se vstupem do kláštera přijímá nové jméno: Gregor (Řehoř), pod kterým ho většinou známe. Jednou z jeho povinností po přijetí klášterní řehole se stala duchovní péče o nemocné z blízkého špitálu. Mendel ovšem špatně snášel pohled na nemocné či bolestmi trpící lidi, tato jeho slabost ho dokonce samotného upoutala na lůžko na více než měsíc. Po uzdravení hledal cestu jak se práci ve špitále vyhnout a proto se také nakonec stal učitelem, což mu umožnilo pustit se do vědecké práce.


Augustiniánský klášter ve Starém Brně, jeho součástí je dnes Mendelovo muzeum.
http://www.mendel-museum.org/

Roku 1849 Mendel nastupuje na místo učitele ve Znojmě, o rok později propadl u zkoušek, které byly nezbytné pro oficiální schválení jeho učitelské pozice.

1851 Mendel byl poslán na studia přírodních věd na Vídeňskou univerzitu. Strávil zde takřka 2 roky, bylo to pro něj období obrovských zkušeností a pokroku, i když u učitelských zkoušek nakonec neuspěl kvůli problémům s vysokou nervozitou.

1853 se Mendel vrací do Brna s plány na uskutečnění vědeckého výzkumu zabývajícího se dědičností.

1854 znovu nastupuje na místo středoškolského učitele.

1865 publikuje svůj výzkum, ve kterém popisuje všechny výsledky a závěry, pod titulem "Pokusy v hybridizaci rostlin" ve sborníku Brněnské společnosti pro přírodní vědy. Kompletní verzi Mendelovi práce (http://www.mendelweb.org/Mendel.html) si můžete přečíst v německém jazyce nebo anglickém překladu.

1868 se Mendel stává opatem. Během volby ho také podpořila většina českých mnichů. Napětí mezi českou a německou komunitou v Brně narůstalo po léta (policejní záznamy dokonce uvádějí, že zvolení jakéhokoliv ze 3 českých kandidátů by bylo nepřijatelné). Tímto také končí Mendelova vědecká kariéra, většinu času mu vyplnily administrativní povinnosti v jeho nové pozici. Dostal se do sporu s vládou o daních uvalených na církevní instituce (Mendel byl jediným představeným kláštera v zemi, který odmítl akceptovat nový zákon o daních, toto své stanovisko zastával až do své smrti).

1883 Mendel vážně onemocněl, zhoršilo se jeho ledvinové onemocnění, které ho sužovalo už léta. V létě pobývá v lázních v Rožnově pod Radhoštěm na zdravém vzduchu, ovšem tento lázeňský pobyt mu příliš nepomohl. Na podzim již není schopen vycházet do klášterní zahrady.

Lázeňský dům, ve kterém Mendel pobýval je dnes součástí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Přímo v lázeňském domě si můžete prohlédnout záznam z knihy hostů, ve kterém je uvedeno i Mendelovo jméno.

6. ledna 1884 Mendel v Brně umírá, bylo mu 61 let.